Vinave Vinave Song -Raja Rani Lyrics in English

Vinave Vinave Song -Raja Rani Lyrics in English

June 30, 2022 News Post 0

Vinave vinave…manasa vinave… Nuvu veraite…nene lene… Hrudayam udayam kanade ikapai… Kshaname ugamai padane medapai… Masakaanchudariloki yendalaga cheruma… Esukanindu e…edaripaina vana challuma… Anuvanuvu ne valape… Kshanakshanamu […]