Penny sarkaru vaari paata lyrics

June 2, 2022 News Post 5

మాంగళ్యం తంతున అనేనా మమ జీవన హేతున కంటే బద్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదా శతం వందో.. ఒక వెయ్యో.. ఒక లక్షో.. మెరుపులు.. మీదికి దూకినాయా.. ఏందే నీ మాయా ముందో.. […]