Komma Uyyala lyrics

Komma Uyyala lyrics in Telugu

June 9, 2022 News Post 0

కొమ్మా ఉయ్యాల కోన జంపాలా అమ్మ ఒళ్ళో నేను రోజు ఊగాలా రోజు ఊగాలా కొమ్మా సతున పాడే కోయిల కూ అంటే కూ అంటూ నాతో ఉండాలా నాతో ఉండాల తెల్లారలా పొద్దుగాలా […]